Print Friendly

De groep OTV Home Care-Geert Joos (Bornem) is er voor iedereen die thuisverpleging nodig heeft.
Als patiënt betaalt u geen lidgeld en alle verpleegkundigen werken volgens de officiële derdebetalersregeling van het Riziv.
U kunt bij de thuisverpleging terecht voor:

 • algemene verpleegkundige zorgen: inspuitingen, wondzorg, hygiënische zorgen, toedienen medicatie, lavement, oogdruppels, …
 • specifieke verpleegkundige zorgen: intraveneuze perfusie, sondage, subcutale perfusie, spoelen port-a-cath, sondevoeding, …
 • prenatale en postnatale verpleegkundige zorgen

De OTV Home Care-groep werkt samen met referentie-verpleegkundigen op verschillende domeinen

 • stomazorg
 • wondzorg
 • palliatieve zorg
 • diabeteseducatoren

De OTV Home Care-groep voorziet in
kwalitatieve zorg door

 • integrale verpleging: het totale welzijn van de patiënt staat voorop
 • samenwerking met andere partners zoals ziekenfonds, thuiszorgwinkel, …
 • continuïteit in de zorg dankzij een eigen wachtdienst
 • voortdurende bijscholing van de verpleegkundigen
 • zorgoverleg tussen de verpleegkundigen

U kunt via een algemeen nummer 24 uur op 24 uur terecht bij de thuisverpleging. Indien u omwille van persoonlijke of praktische redenen de thuisverpleging moeilijk thuis kan ontvangen, kunt u terecht in het verpleegkundig kabinet.

Tags:

Hulp thuis

Thuisverpleging, hulp thuis

OTV Home Care