OTV Home Care is partner van Seniorplaza
Print Friendly

Missie OTV

OTV Home Care organiseert een totaalconcept aan zorg- en dienstverlening. Wij bieden kwaliteitsvolle, deskundige, persoonlijke en administratieve begeleiding voor iedereen die een korte of langere periode ondersteuning nodig heeft in de thuisomgeving.

OTV Home Care is een onafhankelijke organisatie en opteert voor maximale autonome hulp- en dienstverlening gespreid over alle groepen in de samenleving, op maat van de cliënt.

Visie

Vanuit haar totaal hulpverleningsprofiel streeft OTV Home Care naar een volledige en individuele ondersteuning van de cliënt en zijn netwerk met de bedoeling de cliënt zo lang mogelijk in zijn vertrouwde thuisomgeving te begeleiden.

OTV Home Care werkt doelgericht waarbij het belang van de cliënt en de medewerker centraal staan. We streven naar een evenwicht tussen de wensen van de cliënt enerzijds en de mogelijkheden van de medewerker en de organisatie anderzijds, met aandacht voor een aangename en dynamische werksfeer. Onze medewerkers werken samen in teams, over de verschillende diensten heen, in een open en positieve overlegcultuur.

OTV Home Care streeft naar een omgeving waarin zowel de cliënt, zijn netwerk als onze medewerkers ruimte krijgen tot initiatief en autonomie. Elke vraag wordt met de nodige aandacht beluisterd en behandeld, met respect voor de eigenheid en privacy van de cliënt. Dit draagt bij tot het verhogen van het welzijn en veiligheid van alle partijen.

OTV Home Care wil ook een actieve rol opnemen als vertegenwoordiger van de thuiszorg in de breedste zin van het woord en in alle mogelijke overlegorganen, zowel lokaal als regionaal.

OTV Home Care wil zich profileren als een innovatieve dienstverlener met aandacht voor technologische ontwikkelingen ter ondersteuning.

OTV Home Care blijft op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de thuiszorg, stimuleert samenwerking en organiseert op deze wijze totale zorg voor de cliënt en zijn netwerk.

Waarden